ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุชนศึกษา
เดือนพฤษภาคม 2557
13-14
สัมนาฟื้นฟูจิตใจครู
16
เปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2552
22
วจนพิธีกรรม เปิดภาคเรียน
26
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
เดือนมิถุนายน 2555
4
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
6
มอบปลอกแขนอนุบาล
7
ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ
13
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
21
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555
เดือนกรกฎาคม 2555
18
ประชุมกีฬา
20
กิจกรรม ตรวจสุขภาพ วัดความดัน น้ำตาลในเลือด
27
กิจกรรมวันภาษาไทย
เดือนสิงหาคม 2555
1
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
29
ซ้อมใหญ่กีฬาสี
30-31
กิจกรรมกีฬาสี "อนุชนเกมส์ ครั้งที่23"
เดือนกันยายน 2555
15
โครงการพบพระพบธรรม คณะครู
-.
-
-
-
เดือนตุลาคม 2555
6
ปิดภาคเรียนปลายภาค 1/2555
8-9
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่3
8-11
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
10-11
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
24
เปิดภาคเรียน2ประจำ ปีการศึกษา2555
เดือนพฤศจิกายน 2555
9
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
28
กิจกรรมลอยกระทง
-
-
เดือนธันวาคม 2555
4
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
11-12
มหกรรมวิชาการ
17-18
กิจกรรมจากใจถึงใจ
20
คำสอนพระคัมภีร์
22
งานวันคริสต์มาส ประจำปี
24-1 ม.ค.
หยุดเรียนวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
เดือนมกราคม 2556
2
วันเกิดคุณพ่อบาทหลวง มงคล จันทรสุขสันต์
11
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16
กิจกรรมวันครู
21-22
งานวันวิชาการอนุบาล
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
10
ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ
23
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม (รอบ1)
25-1
สอบปลายภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษา
26-1
สอบปลายภาคเรียน ระดับประถมศึกษา
เดือนมีนาคม 2556
1-2
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
2-5
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
9
ปิดภาคเรียนปลายปี ปีการศึกษา 2555
16
สอบคัดเลทอกนักเรียนเข้าใหม่ (รอบ2)
23
ประกาศผลสอบ
เดือนเมษายน 2556
1-23
เปิดเรียนพิเศษถาคฤดูร้อน
17
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์