1/1   ถนนคลองชลประทานฝั่งซ้าย   ตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี   71130  โทร. 034-561803  โทรสาร. 034-562498

แห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
12 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

1/1 คลองชลประทานฝั่งซ้าย ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 โทร 034-561803 โทรสาร 034-562498
e-mail : anuchonsuksa@hotmail.com