ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม


Website counter
 
   27 ก.พ. - 3 มี.ค.60 ระดับประถม - มัธยม สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2559
    3 - 4 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    4 มี.ค.60 ปิดเรียนปีการศึกษา 2559
   8 มี.ค. 60 สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
   25 มี.ค.60 ประกาศผลสอบ (นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน)
   27 มี.ค. - 21 เม.ย. 60 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (8 - 16 เม.ย. หยุดเรียนสงกรานต์)
   29 - 30 เม.ย.60 จำหน่ายหนังสืออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน
   15 พ.ค.60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
เศรษฐกิจพอเพียง
 

 

                   Menu
คณะครูกลุ่มงานบริหารต่างๆ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารบุคคล
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     - งานกิจการนักเรียน
     - งานสัมพันธ์ชุมชน
     - งานอาคารสถานที่
     - งานธุรการ
     - งานทะเบียนนักเรียน
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

จำนวนผู้เยี่ยมชม
นับตั้งแต่วันที่15/05/55

 

 

 

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2558
26 พ.ค.58
แห่เทียนเข้าพรรษา
12 ก.ค. 59
ไหว้ครู
23 มิ.ย. 59

Link  เว็บไซต์

ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 สนุกดอทคอม
 ที่นี่ดอทคอม
 School.th
 เด็กดีดอทคอม