ประวัติวัดแม่พระเมืองลูร์ด
แม่พระทรงประจักษ์ ที่ลูร์ด
 ศูนย์ภาวนาเทเรซาชะอำ
 ห้องสมุดดิจิตอล
 สารานุกรมไทย
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สพท.กาญจนบุรี เขต2
 กระทรวงไอซีที
 การศึกษา
 กีฬา
 สาระน่ารู้
 ชมรมนักอ่าน
 กระปุกดอทคอม
 
สนุกดอทคอม
 
ที่นี่ดอทคอม
 
School.th
 
เด็กดีดอทคอม

 
    24 ต.ค.61 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
    5 ต.ค.61 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4 - ป.6
    4 ต.ค. 61 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3
    4 ต.ค. 61 ปิดเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2561
    1 - 3 ต.ค.61 สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561
    29 - 31 ส.ค.61 กีฬาสี
    10 ส.ค.61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
    26 ก.ค.61 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
    7 มิ.ย.61 กิจกรรมวันไว้ครู
    26 พ.ค.61 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
    15 พ.ค.61 เปิดเรียนปีการศึกษา 2561
    28 -29 เม.ย.61 จำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน
    1 -2 มี.ค 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3
    28 ก.พ.61 กิจกรรมพี่ส่งน้อง
   
   
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมการจัดหางาน
เศรษฐกิจพอเพียง
anuchonsuksa@hotmail.com

Anuchonsuksa Anc

 

                   Menu

 

 

 

วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 2561
24 พ.ค.61
พิธีไหว้ครู
7 มิ.ย. 61


Link  เว็บไซต์